Ex-jobb i samverkan

Examensarbete i samverkan

Vill du att ditt examensarbete ska komma till användning ute i samhället? Som student på Malmö universitet erbjuds du att skriva ditt examensarbete i samarbete med en organisation eller ett företag, eller att du genom kontakt med externa aktörer hittar en samhällsrelevant frågeställning. Genom samarbete får du praktisk erfarenhet av konkreta utmaningar i arbetslivet och kan se ditt framtida yrkesliv i en större kontext. Det är också en chans att knyta värdefulla kontakter utanför universitetet och träffa studenter från andra program inom universitetet. 

Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete i samverkan med en aktör utanför universitetet?