Malmös ekosystem

Ekosystemet för Malmös nattliv

Välkommen till en spännande workshop där vi tillsammans påbörjar kartläggningen av ekosystemet för Malmös nattliv!

Genom workshopen får vi insikt i vilka aktörer som arbetar inom området och vilka nätverk som finns. Via detta arbete kan möjligheter och utmaningar identifieras och nya samarbetsmöjligheter skapas. Workshopens arbete lägger även grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet med Malmös nattliv. Det långsiktiga syftet är säkerställa ett hållbart blomstrande nattliv i Malmö även i framtiden.

Du får denna inbjudan eftersom du driver verksamhet eller är engagerad i Malmös nattliv, alternativt arbetar med lokaler i Malmö. Vi tror att du har unika insikter att dela med dig av och ser därför fram emot ditt deltagande och dina värdefulla tankar och idéer.

Workshopstillfället arrangeras av kulturlotsarna i Malmö stad i samarbete med Malmö Universitet. Tveka inte att höra av dig med eventuella frågor till Denise Ünveren, Malmö stad.

Aktiviteten är en del av Malmö universitets arbete inom The University Network of Post-Industrial Cities (UNIC). UNIC är en allians mellan 10 lärosäten placerade i post-industriella städer i Europa. Alliansen är del av Europauniversiteten, ett EU-initiativ för att skapa nya samarbetsmöjligheter mellan olika lärosäten och utbytesmöjligheter för medarbetare och studenter.

Malmö universitets logotyp
Malmö stads logotyp