Vårt stöd

Vårt stöd

Mau innovation hjälper dig att gå från idé till verklighet. Vårt stöd består av coaching, immateriella rättigheter, finansiering och stöd vid forskningsansökningar. Stödet riktar sig till alla anställda och studenter vid Malmö universitet. Du äger själv din idé och dina resultat. Vårt stöd är anpassat för att du ska kunna bedriva din forskning, dina studier eller ditt arbete under tiden som du utvecklar din idé.

Bild på två forskare som skrattar och ler

Stöd för nyttiggörande

Som forskare och doktorand vid Malmö universitet får du anpassat stöd vid nyttiggörande av din forskningsbaserade kunskap, utifrån ditt projekts behov och förutsättningar.

Studenter i ett klassrum med ryggarna vända mot kameran

Stöd i undervisningen

Du som undervisar kan samarbeta med Mau innovation i moment som syftar till att öka studenternas färdigheter i och intresse för innovation och entreprenörskap.

Studenter som skapar prototyper tillsammans

Stöd för studenter

Är du intresserad av innovation och entreprenörskap och bär på en idé som du vill förverkliga? Läs mer om vilket stöd du kan få av oss på Mau innovation.

Studenter som deltar i en workshop på Storm

Metodstöd och idéutveckling

Mau innovation erbjuder metodstöd inom bland annat processdesign, idé- och innovationsutveckling och presentationsteknik.