Doktorandstöd

STÖD FÖR
DOKTORANDER

Söker du stöd i utvecklingen av ditt projekt, tydliggörande av dess nyttoaspekter eller tvärvetenskapliga samarbetspartners? Som doktorand vid Malmö universitet erbjuds du skräddarsytt stöd baserat på ditt projekts unika behov och förutsättningar. Vårt stöd bygger på ett ömsesidigt samarbete och är ett komplement till den vetenskapliga akademiska forskarutbildningen.

Stöd för doktorandgrupper

Utöver vårt individanpassade stöd erbjuder vi även gruppstöd. Nedan sammanfattar vi några av de aktiviteter vi tillhandahåller för doktorandgrupper och som lämpar sig både för doktorander inom samma vetenskapliga område och som fakultetsöverskridande aktiviteter.


Kontakt

Bild på Camilla Norberg Hansen

Camilla Norberg Hansen
Telefon: 040-6658649
E-post: camilla.norberg.hansen@mau.se