Forskarstöd

STÖD TILL DIG SOM FORSKAR

Som forskare och doktorand vid Malmö universitet erbjuds du stöd vid nyttiggörande och implementering av forskningsbaserad kunskap utifrån ditt projekts behov och förutsättningar. Du äger själv din idé och dina resultat. Vårt stöd är anpassat för att du ska kunna bedriva din forskning under tiden som du utvecklar din idé.

Forskare som deltar i ett möte och ler

Stöd i uppstart av forskningsprojekt

Givet att bedömningen av forskningens samhällsnytta ofta är ett kriterium för forskningsfinansiering, är det betydelsefullt att redan från början planera för hur forskningen kan komma till nytta.

Som forskare vid Malmö universitet får du skräddarsytt stöd baserat på ditt projekts specifika behov och förutsättningar. Vi erbjuder support inom följande områden:

  • Att skapa en impactplan.
  • Att lyfta fram impact av din forskning i ansökningsförfarandet.
  • Att bevaka dina intressen i förhållande till samverkande organisationer.
  • Att kartlägga stipendier och finansieringsmöjligheter som rör impact.

Finansiering


I utvärdering och utveckling av forskningsnära idéer och koncept krävs ofta finansiella och personella resurser. Det kan exempelvis handla om att göra preliminära marknadsundersökningar för att få information om användarbehov, finansiera patentansökningar eller verifiera resultat för framtida kommersiell användning.

Mau innovations rådgivare kan bidra med:

  • stöd och hjälp att hitta olika former av finansiering.
  • rådgivning och återkoppling på ansökningar.
  • nätverk och kontakter.

Finansiering för att utveckla och verifiera innovativa idéer

Upp till 300 000 kr

Mau innovation ansvarar på Malmö universitet för det Vinnovafinansierade programmet Verifiering för tillväxt (VFT). Verifieringsstödet används till att verifiera och validera innovativa idéer och nyttiggörande, baserade på forskningsresultat eller kunskapstillgångar vid Malmö universitet. 

Exempel på aktiviteter för verifieringsstöd:

-Behovs- och kundanalys. 
-Verifiering av produktionsmetod. 
-Analys av regulatoriska eller legala krav. 
-Teknisk verifiering som syftar till att minimera projektrisk. 
-Patent och/eller varumärkesskydd. 

Skydda dina
resultat


Parallellt med en publiceringsstrategi är det viktigt att fundera på hur nya resultat från forskningen ska hanteras. Immaterialrätt handlar om äganderätten till de konkreta uttryck som en idé tar och skydd av intellektuella tillgångar är ofta en förutsättning för framgångsrik kommersialisering av din idé. Att skydda dina immateriella tillgångar kan bland annat innebära att ansöka om patent, registrera ett designskydd eller att skriva avtal angående en metod eller idé.

Genom att involvera oss i ett tidigt skede kan vi hjälpa till att utveckla en hållbar strategi för att skydda idén utifrån dina specifika förutsättningar.

Vid Malmö universitet finns en policy avseende immateriella rättigheter som fastställer principer för hur Malmö universitet ska hantera immateriella rättigheter och innehåller Malmö universitets tolkning av gällande rätt. Ta del av policyn och en översiktlig beskrivning nedan.

Kvinnlig forskare som presenterar sitt arbete.

Presentationsstöd

Ska du presentera eller pitcha impact av dina forskningsresultat? Vi hjälper dig att vässa din presentations- och framförandeteknik och ditt visuella presentationsmaterial så att du når fram med ditt budskap till relevanta intressenter.  

Interiörbild på Niagara med studentsiluetter.

Mau Holding

Mau Holding är Malmö universitets holdingbolag och en del av universitetets innovationsverksamhet. Mau Holdings uppdrag är att arbeta för att kunskap kommer samhället till nytta – att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Malmö universitet som bidrar till ett hållbart och jämlikt samhälle. 

Arbetar du med utveckling eller forskning vid Malmö universitet och har kunskap, ett projekt eller resultat, som du vill kommersialisera? Mau Holding ger dig som är forskare, lärare eller anställd vid Malmö universitet en plattform att växa från. Med kapital, kunskap, partners och nätverk, tar de din innovation till bolag. För att bedöma om ditt projekt är kommersialiserbart och därmed redo för Mau Holding ska projektet först ha passerat Mau innovations verifieringsprocess.