Leapfrogs

Leapfrogs logotyp

Har du en idé som du tror kan skapa nytta för samhället? Vill du arbeta heltid under sommaren för att utforska dess potential? Eller har du redan kommit en bra bit på vägen med idén men behöver mer tid och pengar för att utveckla den? Vi hjälper dig.

– Om Leapfrogs

Leapfrogs är ett stipendium på 40 000 kr som ger dig möjlighet att prova din idé! Stipendiet finns för att du som student ska kunna arbeta heltid med din idé under sommaren, juni-augusti. Utöver det finansiella stödet så erbjuds mottagare av Leapfrogs även coachning, workshops i idésutveckling, samt ett värdefullt nätverk av andra studenter.

Leapfrogsstipendiet delas ut som ett led i arbetet med att inspirera och främja utvecklandet av kreativitet, innovationskraft och entreprenörskap för samhällsutveckling på Malmö universitet. Tanken bakom Leapfrogs är att ge studenter möjligheten att förutsättningslöst testa idéer. Under sommaren kan du exempelvis undersöka målgrupp, utforma prototyper och intervjua blivande kunder. Malmö universitet ger dig verktygen att lyckas!

Kärnan i Leapfrogs är att tillhandahålla en plattform för experiment och lärande. Det är helt acceptabelt att upptäcka att en idé kanske inte är genomförbar. Sådana insikter är värdefulla och banar väg för nya, potentiellt framgångsrika idéer.

Leapfrogsstipendiet på Malmö universitet delas ut i stolt samarbete med Sparbanken Syds stiftelse, som vill stödja bra idéer nära dig.


Viktiga datum 2023-2024

Ansökningsperiod: 12 december 2023 – 12 februari 2024

  • Jurybeslut: vecka 13-14, mars 2024
  • Kick-off: 14 maj 2024
  • Projektperiod: 1 juni 2024 – 31 augusti 2024
  • Workshop 1: 5 juni 2024, Lund
  • Workshop 2: 12 juni 2024, Malmö
  • Workshop 3: 21 augusti 2024, Lund


Kontakt

Jenny Levhag
Projektledare, Mau innovation
Telefon: 040-6657892
E-post: jenny.levhag@mau.se


Sparbanken Syds stiftelse möjliggör genom sin verksamhet goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar hållbar tillväxt i vårt samhälle till nytta för nuvarande och kommande generationer. Mer information om stiftelsens arbete här.