Om oss

Vårt stöd

Mau innovation hjälper dig att gå från idé till verklighet. Vårt stöd består bland annat av coaching, rådgivning, finansiering, immateriella rättigheter och stöd vid forskningsansökningar. Stödet riktar sig till alla anställda och studenter vid Malmö universitet.

Storm

Har du hört talas om Hogwarts Vid-behov-rum? Vi har ett sådant på Malmö universitet. Det ligger gömt bakom tre låsta dörrar på Orkanen i en korridor intill ett förråd för idrottsredskap. Men låt inte utsidan lura dig. Bakom dörrarna öppnas en värld av möjligheter.

SOCIETAL IMPACT LAB

Societal Impact Lab är ett idéutvecklingslabb för forskare vid Malmö universitet. Avsikten med labbet är att främja arbetet med nyttiggörande med målsättningen att forskningsresultat ska implementeras och spridas i samhället för hållbar långsiktig samhällsnytta.

Närmare återanvändningsbara graviditetstest

Life science-företaget Pharmista Technologies AB får fyra miljoner danska kronor för att kunna ta fram en prototyp av ett graviditetstest som kommer att kunna användas flera gånger. Bolaget var det första som Malmö universitets holdingbolag Mau Holding investerade i.

Nytt labb möter samhällsutmaningar genom forskning

Malmö universitet kommer under våren 2024 att inrätta ett Societal Impact Lab i partnerskap med Swedbanks Ägarstiftelse Skåne. Labbet, som är ett ettårigt idéutvecklingsprogram, har målet att forskning vid universitetet ska utvecklas till hållbar långsiktig samhällsnytta.

Innovationsrådgivare som demonstrerar något med handen under ett möte.

Rådgivning – från idé till nyttiggörande

Kan din forskning implementeras utanför akademin? Är du intresserad av att kartlägga vilka alternativ och möjligheter som finns tillgängliga för dig? Boka in ett 30-minuters möte med en av våra innovationsrådgivare och påbörja arbetet mot forskningsimpact.

Tre studenter som skapar en mindmap på en genomskinlig whiteboard.

Fokus på studenters idékraft har skapat ringar på vattnet

Företag och organisationer är i stort behov av ny kompetens och studenter upplever svårigheter att omsätta sina kunskaper i reella behov. Inom det EU-finansierade samverkansprojektet Framtidens entreprenöriella arbetskraft, har Malmö universitet varit med och utvecklat metoder som förbereder studenter för en föränderlig arbetsmarknad. Genom utbildning har de erbjudits relevanta verktyg som utvecklar mod, flexibla tankesätt, samt överförbara förmågor och färdigheter. Tillsammans med övriga samverkanspartners har vi bidragit till att föra samman 240 företag med 4860 studenter och hundratals organisationer från offentlig och idéburen sektor i ett värdeskapande projekt under tre års tid.

Studenter deltar i teambuildingövningar på Stormathon 2019

Stormathon – lärandeaktivitet i samverkan

Stormathon är en lärandeaktivitet som ger studenter möjlighet att utveckla, testa och reflektera över färdigheter kopplade till samarbete, problemlösning och samskapande kreativa processer, i samarbete med näringsliv, offentlig sektor samt idéburen sektor. Stormathon syftar till att förbereda studenterna inför deras framtida karriärer genom att rusta dem med förmågan att identifiera och skapa hållbara lösningar på utmaningar kopplade till deras kommande roll i arbetslivet. Aktiviteten betonar vikten av att erkänna både individuella och kollektiva styrkor och ger studenterna verktyg för att anpassa sig till och navigera i en snabbt föränderlig värld.