Storm

Storm in Residence

Har du hört talas om Hogwarts Vid-behov-rum? Vi har ett sådant på Malmö universitet. Det ligger lite gömt bakom tre låsta dörrar på Orkanen i en korridor intill ett förråd för idrottsredskap. Men låt inte utsidan lura dig. Bakom dörrarna öppnas en värld av möjligheter. I rummet kan du känna, tänka, se och agera utan krav och utan att be rummet om lov. Desto mer du vågar, desto mer du testar, desto fler möjligheter öppnar rummet upp för. Här är du välkommen som du är och i rummet är vi alla likvärdiga.

Men varför finns Vid-behov-rummet? Det är enkelt. Vi lever i en föränderlig värld. Vi behöver utveckla vår förmåga att hantera vår alltmer komplexa miljö och de utmaningar samhället står inför och vi behöver göra det på nya sätt. Men nya sätt uppstår inte i ett vakuum. De uppstår i möjligheten att utforska, skapa och testa tillsammans. Därför finns Vid-behov-rummet. På Malmö universitet heter det Storm.

Tre personer som skriver på en genomskinlig vägg.
Studentmingel inne i en av Storms lokaler.

Process- och konceptutveckling

Storms medarbetare erbjuder metodstöd inom bland annat processdesign och konceptutveckling. Stödet syftar till att stötta individer och arbetsgrupper att utveckla nya arbetssätt, utforska sin kreativitet och lekfullhet samt effektivisera olika arbetsprocesser. För oss är det viktigt att du själv ansvarar för att driva processen och stödet bygger på ett ömsesidigt samskapande.

Student som pitchar en idé under Stormathon

Stormathon

Stormathon är en lärandeaktivitet som ger studenter möjlighet att utveckla, testa och reflektera över färdigheter kopplade till samarbete, problemlösning och samskapande kreativa processer. Aktiviteten utmanar studenterna att arbeta tillsammans för att tackla en gemensam utmaning och att pusha gränserna för vad de tror är möjligt.

Anställda på Malmö universitet deltar i en workshop på Storm.

Hoffice

Hoffice är en co-workingkoncept utvecklat av Storm i syfte att skapa ett sammanhang som främjar delaktighet och arbetsglädje på Malmö universitet. Inspirerat av pomodoro-metoden erbjuder co-workingen en lustfylld och annorlunda arbetsdag med fokuserade arbetspass varvat med gemensamma pausaktiviteter.

Besök Storm

Orkanen A122, 211 19 Malmö

Kontakta Storm

storm@mau.se