Storm

Välkommen till Storm

Innovationsmiljön Storm finns till för alla som arbetar och studerar vid Malmö universitetet. Vi erbjuder en tillåtande miljö särskilt anpassad för att utforska, utveckla, samarbeta, och bygga nätverk. Våra medarbetare uppmuntrar till nytänkande, utmanar och ger stöd i upplägg och konceptutveckling samt utvecklar metoder och verktyg för att driva Malmö universitets innovations- och nyttiggörandearbete framåt.

Tre personer som skriver på en genomskinlig vägg.
Studentmingel inne i en av Storms lokaler.

Process- och konceptutveckling

Mau innovations medarbetare erbjuder metodstöd inom bland annat processdesign och konceptutveckling. Stödet syftar till att stötta individer och arbetsgrupper att utveckla nya arbetssätt, utforska sin kreativitet och lekfullhet samt effektivisera olika arbetsprocesser. För oss är det viktigt att du själv ansvarar för att driva processen och stödet bygger på ett ömsesidigt samskapande.

Storms verktygslåda

Här har vi samlat tips och metoder som främjar idéutveckling, problemlösning, samarbete och kreativitet – både individuellt och i grupp

Student som pitchar en idé under Stormathon

Stormathon

Stormathon är en innovationsutvecklande utmaning på Malmö universitet. Aktiviteten ger studenter möjlighet att utveckla färdigheter inom kreativitet, problemlösningsförmåga och entreprenörskap i samarbete med näringsliv, offentlig sektor samt idéburen sektor. Utmaningen syftar till att förbereda studenter inför kommande yrkesliv och att träna på att identifiera och finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar kopplade till deras kommande roller i arbetslivet.

Anställda på Malmö universitet deltar i en workshop på Storm.

Hoffice

En gång i månaden bjuds alla medarbetare på Malmö universitet in till co-working på Storm. Det är ett tillfälle att träffa nya kollegor och stärka den kollegiala gemenskapen över avdelningsgränser. Konceptet är utvecklat i syfte att skapa ett sammanhang som främjar delaktighet och arbetsglädje på universitetet. Inspirerat av pomodoro-metoden erbjuder co-workingen en lustfylld och annorlunda arbetsdag med fokuserade arbetspass varvat med gemensamma pausaktiviteter.

Besök Storm↗

Citadellsvägen 7, 211 18 Malmö

Kontakta Storm ↗

storm@mau.se