Stöd i undervisningen

Studenter som sitter i ett klassrum med ryggen mot kameran.

STÖD FÖR
DIG SOM UNDERVISAR

Som lärare vid Malmö universitet kan du samarbeta med Mau innovation i moment som syftar till att öka studenternas färdigheter kopplade till samarbete, problemlösning, idéutveckling och samskapande kreativa processer. Du kan boka inspirationsföreläsningar, facilitering av workshops och även få metodstöd kring upplägg. Målsättningen är att rusta universitetets studenter med handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför förverkligandet av egna idéer eller deras möte med arbetslivet.

Student som presenterar något framför en publik

Jury och feedback

Önskar du stöd i undervisningsmoment som rör studenters presentationer av projekt kopplade till problemlösning, entreprenörskap eller innovation? Mau innovations medarbetare bistår i utveckling av presentations- och/eller pitchtillfällen. Våra innovationsrådgivare kan agera jurymedlemmar eller bidra med feedback kring presentationsteknik, innovationshöjd, problemlösningsförmåga, etc.

Mau innovations rådgivare är tränade i att ge konstruktiv feedback som skapar värde. Återkopplingen från rådgivarna kan öka studenternas medvetenhet om vikten att vara tydliga och pedagogiska i sina framställningar.

Kontakta oss för stöd