SIL

SOCIETAL IMPACT LAB

Societal Impact Lab är ett idéutvecklingslabb för dig som forskar vid Malmö universitet. Avsikten med labbet är att främja ditt arbete med nyttiggörande med målsättningen att dina forskningsresultat ska implementeras och spridas i samhället för hållbar långsiktig samhällsnytta.  

Labbets utformning

Innehållet i labbet skräddarsys och anpassas efter dig och de andra forskarna samt projektens mognad och form. Under labbdagarna ligger fokus primärt på individuell idéutveckling, varvat med rådgivning, samskapande aktiviteter, workshops, gästföreläsningar och studiebesök relevanta för nyttiggörandeprocessen.

Labbverksamheten är organiserad i fyra moduler:

Metod &
förutsättningar


Verksamheten i labbet bygger på forskningsbaserade och beprövade metoder och modeller inom bland annat omvärldsanalys, behovskartläggning, systemtänkande, impact planning, co-creation och kommunikation. Metoderna genomsyras av samspelet mellan individen och kollektivet, i syfte att vidga perspektiven samtidigt som uniciteten i de enskilda projekten bevaras.

Labbet har sin hemvist på innovationsmiljön Storm och tar in fem forskare per år, vilka arbetar i labbet en dag i veckan under perioden september-juni*. Labbverksamheten drivs av erfarna processutvecklare och innovationsrådgivare vid Malmö universitet.

*Mau innovation ersätter institutionen för forskarens arbetstid. Ersättningen baseras på ett deltagande i programmet på 20 procent av en heltidstjänst mellan september-juni.

Villkor för deltagande i labbet

Programledning

Societal Impact Lab drivs i syfte att nyttiggöra forskningsresultat vid Malmö universitet och leds av Mau innovation. Programmet genomförs i samarbete med Mötesplats Social Innovation och Mau Holding.

Mellan 2024–2027 finansieras Societal Impact Lab av Mau innovation samt en donation från Swedbanks Ägarstiftelse Skåne.


Kontakt

Bild på Camilla Norberg Hansen

Camilla Norberg Hansen
Programansvarig, Societal Impact Lab
Telefon: 040-6658649
E-post: camilla.norberg.hansen@mau.se