Om Mau innovation

Mau innovation

Mau innovation finns till för att kunskap från Malmö universitet ska göra skillnad och förbättra vårt samhälle. Tillsammans med universitetets anställda och studenter omvandlar vi forskningsresultat och idéer till produkter, metoder, processer och tjänster som skapar värde och bidrar till lösningar på vår tids samhällsutmaningar.

Malmö universitet är ett öppet, nyskapande och gränsöverskridande universitet som tar sig an komplexa frågor och samhällsutmaningar. Genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft bidrar Malmö universitet till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Mau innovations bidrag är omsätta kunskapen till nytta, att se till att forskningsresultat och idéer får de bästa möjliga förutsättningarna att implementeras i samhället och bidra till en bättre framtid.

Vårt regeringsuppdrag

Malmö universitets innovationskontor inrättades år 2018. Innovationskontoret riktar sig till anställda och studenter vid universitetet med uppgiften att öka nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap.

Regeringens motiv till att inrätta innovationskontor vid svenska lärosäten är att effektivisera nyttiggörandet av forskning och således bidra till att skapa nytta för samhället. På Malmö universitet är det Mau innovation som ansvarar för att utföra innovationskontorets regeringsuppdrag.

Studentet och medarbetare på Malmö universitet står uppställda i trapporna på Niagara.
Studenter som nätverkar på Storm

Storm – en kreativ och social mötesplats

Innovationsmiljön Storm är en universitetsgemensam social mötesplats som syftar till att inspirera och främja nyttiggörande, innovationskraft och entreprenörskap vid Malmö universitet. Lokalerna främjar samarbete, möjliggör nya arbetssätt och inspirerar till kreativitet. Storms medarbetare uppmuntrar till nytänkande, utmanar och ger stöd i upplägg och konceptutveckling samt utvecklar metoder och verktyg för att driva Malmö universitets innovations- och nyttiggörandearbete framåt. 

Storm är ligger på Orkanen och går att boka kostnadsfritt av alla anställda och studenter vid Malmö universitet.