Om Mau innovation

Om oss

Malmö universitet är ett nyskapande och inkluderande lärosäte som aktivt tar itu med komplexa frågor och samhällsutmaningar. Genom att använda forskningsbaserad kunskap, uppmuntra till kritiskt tänkande och främja handlingskraft, bidrar vi till ett mer hållbart och jämlikt samhälle.

Mau innovations bidrag är att omsätta kunskapen till praktisk nytta och säkerställa att forskningsresultat och samhällsnyttiga idéer från Malmö universitet ges förutsättningar att implementeras i samhället och bidra till en bättre framtid.

Vårt regeringsuppdrag

Malmö universitets innovationskontor inrättades år 2018. Innovationskontoret riktar sig till anställda och studenter vid universitetet med uppgiften att öka nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap.

Regeringens motiv till att inrätta innovationskontor vid svenska lärosäten är att effektivisera nyttiggörandet av forskning och således bidra till att skapa nytta för samhället. På Malmö universitet är det Mau innovation som ansvarar för att utföra innovationskontorets regeringsuppdrag.

Studentet och medarbetare på Malmö universitet står uppställda i trapporna på Niagara.
Studenter som nätverkar på Storm

Storm – en kreativ och social mötesplats

Innovationsmiljön Storm är en universitetsgemensam social mötesplats som syftar till att inspirera och främja nyttiggörande, innovationskraft och entreprenörskap vid Malmö universitet. Lokalen främjar samarbete, möjliggör nya arbetssätt och inspirerar till kreativitet. Storms medarbetare uppmuntrar till nytänkande, utmanar och ger stöd i upplägg och konceptutveckling samt utvecklar metoder och verktyg för att driva Malmö universitets innovations- och nyttiggörandearbete framåt. 

Storm är ligger på Orkanen och går att boka kostnadsfritt av alla anställda och studenter vid Malmö universitet.