Om Mau innovation

Om Mau innovation

Mau innovation finns till för att kunskap från Malmö universitet ska göra skillnad och förbättra vårt samhälle. Tillsammans med forskare och studenter omvandlar vi forskningsresultat och idéer till produkter, metoder, processer och tjänster som skapar värde och bidrar till lösningar på vår tids samhällsutmaningar.

Malmö universitet är ett öppet, nyskapande och gränsöverskridande universitet som tar sig an komplexa frågor och samhällsutmaningar. Genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft bidrar Malmö universitet till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Mau innovations bidrag är omsätta kunskapen till nytta, att se till att forskningsresultat och idéer får de bästa möjliga förutsättningarna att implementeras i samhället och bidra till en bättre framtid.
Studentet och medarbetare på Malmö universitet står uppställda i trapporna på Niagara.

Vårt regeringsuppdrag

År 2018 inrättades ett innovationskontor vid Malmö universitet. Innovationskontoret riktar sig till forskare, studenter och medarbetar med uppgiften att öka nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap. Regeringens motiv till att inrätta innovationskontor vid svenska lärosäten är att effektivisera nyttiggörandet av forskning och således bidra till att skapa nytta för samhället. På Malmö universitet är det Mau innovation som ansvarar för att utföra innovationskontorets regeringsuppdrag.

Studenter som nätverkar på Storm

Storm – en kreativ och social mötesplats

Innovationsmiljön Storm är en social mötesplats som syftar till att inspirera och främja utvecklandet av nya idéer, innovationskraft och entreprenörskap vid Malmö universitet. Storm främjar kunskapsdelning och samskapande. I samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider vi kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället.

Storms lokaler är belägna i byggnaden Gäddan på Universitetsholmen och går att boka kostnadsfritt av alla medarbetare och studenter vid Malmö universitet.