Forskningsfinansiärer

Forskningens samhällsnytta är ofta ett tungt utvärderingskriterium vid ansökan om forskningsfinansiering. Här presenterar vi en sammanfattning av centrala mål kopplat till samhällsnytta hos några framstående forskningsfinansiärer i Sverige.