Hoffice

COWORKING PÅ STORM

Flytta din arbetsplats till Storm för en dag! Under våren bjuder vi in till Hoffice en gång i månaden – ett tillfälle att träffa nya kollegor och stärka den kollegiala gemenskapen över avdelningsgränser.

Nästa Hoffice är den 25 maj

Övriga datum för Hoffice under våren 2023:
21 februari, 28 mars, 24 april och 25 maj

Människor som sitter och pratar i köket på Storm

Vad är Hoffice?

Hoffice är en idé som föddes ur frilansares behov av att ha en arbetsplats att gå till. På Storm gillar vi tanken på att jobba tillsammans, men utan störningsmoment. Därför utvecklade vi vår egen variant, anpassad för alla oss som arbetar och studerar vid Malmö universitet.

Grundprincipen för arbetsdagen är 45 minuters arbete, följt av 15 minuters paus. Under arbetspasset stör du inte de andra i rummet. Telefonsamtal tas utanför, och behöver du fråga någonting skickar du ett mejl eller väntar till pausen. Pauserna är viktiga för att hålla koncentrationen uppe under hela dagen. För att koppla bort jobbet och tanka på med ny energi inleds därför varje Hoffice-paus med en 5 minuters gemensam pausaktivitet.

Verksamhetsplanera eller skriv ansökningar med Hoffice-metodiken


Utgå från principen med 45 minuters arbete och 15 minuters paus, men sätt gemensamma delmål för arbetspassen. Under dagen kan ni med fördel blanda workshopmoment med tysta arbetspass. Ni kan exempelvis ägna de två första passen åt att komma överens

om vad som behöver göras och vem som ansvarar för vilken del och därefter arbeta självständigt i tystnad. Avsluta Hofficedagen med ett pass där ni stämmer av och planerar ert kommande arbete.