Kategorier
Nyttiggörande

Lunchtime


Lunchtime Conversations: Come and Discuss Your Research

A man and a woman sitting at a table.

Given the role of academia in societal development, we at MaU Innovation are genuinely curious about the research conducted at Malmö University.

On 29 November and 8 December, we invite you, as a researcher or doctoral student at Malmö University, to join us for lunch on the 7th floor of Niagara. We would love to hear about your research goals, and recent discoveries, and share your thoughts on how your research can contribute to positive societal development.

A lunchtime conversation is a chance for knowledge sharing, exchanging experiences, reflection, and societal impact, which is valuable to all lunch guests.

The number of available spots is limited, so please RSVP via email to joa.falke@mau.se (please mention any food preferences or allergies if applicable).

Kategorier
Nyttiggörande

Praktikprogram 2023


Nytt samarbete skapar fler praktikplatser inom socialt entreprenörskap

Igår drog årets praktikprogram inom socialt entreprenörskap i gång. Praktiken riktar sig till Malmöungdomar i åldrarna 16–19 år och syftar till att stärka deras inneboende kraft att förändra och påverka till positiv samhällsförändring.

Studenter som idégenererar på Storm

Praktikprogrammet utvecklades inför sommaren 2022 av Malmö universitets medarbetare i samarbete med kunskapsalliansen Malmöungdomars väg till arbete och högre utbildning (Muvah) och Malmö stad. Denna sommar arrangeras praktikprogrammet av föreningen Hemmaplan i samarbete Minc och Malmö universitet.

Programmet bygger på den kunskap och de metoder som tagits fram och vidareutvecklats inom vår verksamhet på Malmö universitet. För oss är det viktigt att denna kunskap omvandlas till samhällsnytta och som ett led i detta har praktikprogrammet paketerats för att även kunna drivas av aktörer utanför akademin.

Jenny Levhag, projektledare vid Mau innovation

Samarbetet innebär att Hemmaplan står som arbetsgivare för både praktikanterna och de ungdomshandledare som har anställts, Minc tillgodoser praktikanterna med en kreativ arbetsplats samt ett entreprenöriellt sammanhang, och Malmö universitet ansvarar för innehållet i programmet.

Under den första veckan kommer praktikanterna, tillsammans med Ung i sommar-praktikanter från olika föreningar i Malmö, att delta i en utbildning som Hemmaplan arrangerar med fokus på självledarskap och civilsamhällesorganisationer. Malmö universitet bidrar under veckan genom att bjuda in alla praktikanter till en heldag på temat värderingar och drivkraft. På förmiddagen introduceras praktikanterna till socialt entreprenörskap under ledning av medarbetare från Mau innovation och Mötesplats Social Innovation (MSI), och på eftermiddagen leder Malmö universitets hedersdoktor Mariia Tyshchenko ett simuleringsspel som tagits fram inom hennes Peace Schools-projekt. Projektet riktar sig till barn, lärare, elever och ibland föräldrar och lokala myndigheter i syfte att kommunicera budskap om icke-våld och förebygga konflikter.

De tre efterföljande veckorna genomgår praktikanterna ett program inom socialt entreprenörskap där de introduceras för, och får arbeta med, metoder och verktyg som kan hjälpa dem i utvecklingen av sina egna idéer. Praktikanterna kommer bland annat ta del av inspiration från sociala entreprenörer i Malmö, samtidigt som de får utbildning och erfarenhet i att utveckla lösningar på vår tids samhällsutmaningar. De coachas i problemkartläggning, idéutveckling och pitchteknik från Malmö universitets innovationsrådgivare och ges ett sammanhang, nya kontakter, ett större nätverk och arbetslivserfarenhet som stärker deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden i framtiden.

Ungdomshandledare deltar i en workshop

Vi ser väldigt mycket fram emot årets praktikprogram och möjligheten att följa upp förra årets lyckade satsning. En dag hoppas vi att socialt entreprenörskap ska ses som ett lika självklart yrkesval som bibliotekarie, sjuksköterska eller lärare. För att uppnå det behöver vi ge ungdomarna resurser och utrymme att utforska sina egna styrkor samt stärka sitt självförtroende, vi är glada att kunna bidra till den möjligheten för årets 20 praktikanter.

Gloria-Karin López, projektledare vid Mötesplats Social Innovation.

Årets praktikprogram lägger, genom sitt samarbetsupplägg, över större ansvar på ungdomshandledarna. Med anledning av detta arrangerades en två-dagarsutbildning förra veckan på innovationsmiljön Storm, i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för ett givande praktikprogram för alla. Under utbildningen fick handledarna lära känna varandra, utveckla sitt samarbete och diskutera och reflektera över sina roller samt programmets upplägg. Handledarna fick även testa på såväl innovationsprocessen som några av de metoder och verktyg som praktikanterna kommer att arbeta med under sin praktik. Av årets fyra handledare studerar tre vid Malmö universitet och representerar tre olika fakulteter – Lärande och samhälle, Teknik och samhälle, och Kultur och samhälle.

Den 13 juli, 13.15-15.00, pitchar ungdomarna sina lösningar på samhällsutmaningar kopplade till aktivering av unga i Malmö och olika civilsamhällesorganisationer. Pitcheventet arrangeras på Malmö universitet med ett efterföljande mingel. För mer information om eventet eller för att anmäla dig, vänligen kontakta Gloria-Karin López.