Kategorier
Nyheter

Sensach AB

Mau Holding investerar i nytt bolag som utvecklar snabb diagnostisering av hudsjukdomar 

Mau Holding investerar i sitt andra bolag. Sensach AB utvecklar medicintekniska plåster för diagnostik av inflammatoriska hudsjukdomar. Just nu testas plåstret för kontaktallergi på Skånes universitetssjukhus i Malmö. I framtiden ska det även användas för att diagnostisera hudcancer. 

Inflammatoriska hudåkommor, som eksem, seborroiskt eksem eller psoriasis, är bland de främsta orsakerna till mänskligt lidande idag. Ämnen i vår omgivning kan påverka huden negativt och ge upphov till kontakteksem. Byggbranschen har stora problem med kontakteksem men utmaningar finns även inom vården liksom i frisörbranschen där hårfrisörer utsätts för många kemikalier. Kopplingarna mellan inflammation och cancer blir också allt tydligare och det är nu klarlagt att varaktig inflammation kan bidra och leda till cancerutveckling.

Det professor Johan Engblom och forskarkollegorna vid Malmö universitet har utvecklat är ett medicintekniskt plåster för icke-invasiv molekylär diagnostik av inflammatoriska hudsjukdomar. Uppfinningen bygger på teknik som möjliggör att plåstret kan suga åt sig vilken substans som helst, både vatten- och fettlösliga molekyler. Plåstret kan användas exempelvis vid lapp-testning. Plåstret kan också enkelt användas för att följa sjukdomens progression och läkning. 

Kategorier
Societal Impact Lab

Deltagare SIL


Möt forskarna i Societal Impact Lab 2024/2025

Under hösten 2024 inleds en ny fas i Malmö universitets forskningsengagemang genom etableringen av Societal Impact Lab. Det flervetenskapliga labbet samlar forskare från fem olika institutioner, vars forskningsresultat adresserar centrala samhällsutmaningar.

Labbet ska fungera som en katalysator för att utveckla och konkretisera forskningsresultat med målsättningen att omvandla dessa till hållbara och implementerbara metoder, processer och tjänster som kan integreras och tillämpas i samhället. Under perioden 2024/2025 kommer forskargruppen gå igenom en process av behovskartläggning, idéutveckling och reflektion med ambitionen att bidra till samhällets fortsatta utveckling och välfärd.

Kategorier
Nyheter

FutureMakers 2023

Crowning the FutureMakers of 2023: Creative Solutions for a Sustainable Future

All winners of FutureMakers 2023

Last autumn, Malmö University, in a proud collaboration with Sparbanken Syds Foundation, initiated an inspiring challenge designed exclusively for Malmö University students. The mission was clear: to spark creativity, promote innovative approaches, and encourage entrepreneurship towards a sustainable future. FutureMakers provided Malmö University students with a unique opportunity to unleash the potential of their ideas, compete for a generous prize of 50,000 SEK, and witness their visions come to life.

A total of 56 ideas were submitted, showcasing the diverse talents and inventive spirit of Malmö University students. Following a tough selection process, 10 outstanding ideas advanced to the grand finale, representing all five faculties at Malmö University: Teaching and Society, Culture and Society, Technology and Society, Health and Society, and the Faculty of Odontology. 

The finale, which occurred on 12 December at Malmö University, culminated in months of hard work and creativity. The 10 finalists addressed crucial societal challenges, ranging from electricity consumption and language learning to discrimination in education, sustainable consumption and production, health management, competence development, and dental care.

The winning ideas were not only creative but also addressed pressing global issues. The prize of 10,000 SEK for the Best Presentation was awarded to the team behind “CLAIRE.” This idea emerged from the current culture of electronic product consumption marked by a throwaway mentality. Recognizing the escalating issue of e-waste, the students focused on extending the life cycle of the toaster through easy cleaning, demount ability, and flexible design. However, The impact of “CLAIRE” extends beyond toasters, potentially transforming the design and production of various small home electronics for a more sustainable future.

The team behind Claire.
The team behind Claire: Axel Holm, Peter Trägårdh, Joel Fast, Ellen Jönsson and Malin Lindqvist.

The most innovative idea, earning a prize of 15,000 SEK, was “Merely Emissions.” The concept tackles the environmental impact of greenhouse gases generated by the internet, surpassing even the aviation industry. “Merely Emissions” introduces a web app allowing companies to analyze their websites, emphasizing emissions and reducing IT waste. The app’s threefold approach includes analysis and reports, continuous monitoring, and collaborative work, offering a chance to decrease the demand for hardware and contribute to environmental preservation.

The team behind Merely Emissions
The team behind Merely Emissions: Ellie Fagerberg och Arvid Berndtsson

The idea with the biggest Societal Impact, receiving a prize of 25,000 SEK, was “Ömsa.” This digital platform addresses contemporary challenges related to consumption and production, challenging the norm of money as the primary means of acquiring goods. “Ömsa” reintroduces the age-old practice of bartering, promoting sustainable consumption and a circular economy. By facilitating exchanges rather than direct purchases, “Ömsa” aims to reduce overconsumption and redefine societal norms surrounding the value of goods. The winning team of “Ömsa” expressed their gratitude for the competition, stating:

Futuremakers gave us the opportunity to refine our idea and develop the skill to convey our vision. The competition would have been worthwhile even if we hadn’t won any prize!

Teodor Esaiasson and Teodor Juncke
The team behind Ömsa
The team behind Ömsa: Teodor Esaiasson and Teodor Juncke

FutureMakers has not only encouraged creativity but has also become a catalyst for positive change, showcasing the immense potential within Malmö University’s student community. As these ideas continue to evolve, they hold the promise of contributing significantly to a more sustainable and creative future.

FutureMakers at Malmö University is organized in proud collaboration with the Sparbanken Syds Foundation, which aims to support good ideas close to you.

Kategorier
Nyheter

Ett år i rörelse


Ett år i rörelse:
Nomadliv väntar Storm 2024

Flyttlådor, färg och verktyg i ett rum

Storm förbereder sig för flytt. Efter sex otroliga år på Gäddan ger vi oss ut på ett nytt äventyr. Vi accepterar det sorgliga men samtidigt spännande med att bryta upp och flytta. Framför allt gläds vi åt möjligheten att utforska och skapa något nytt för framtiden.

Alla detaljer kring den nya Stormmiljön är ännu inte på plats men vi arbetar flitigt med att skapa ett temporärt utrymme på Orkanen, där mindre workshops och utvecklingsmöten kan arrangeras. Målsättningen är att flytta in i permanenta lokaler som är lika livfulla, kreativa och uppskattade som de vi har haft på Gäddan, inom ett år. Till dess kommer vi som arbetar med Storm att leva nomadliv. Det kräver agilitet, kreativitet samt anpassningsförmåga, och vi ser fram emot ett år i rörelse.

Önskar du information om det senaste kring flytten, de nya lokalerna eller när bokningen öppnar igen?

Innan vi lämnar…

En sol som bryter igenom molnen på himlen.

Välkomna på gravkaffe på måndag, den 27 november. Mellan 11.00-15.00 står Storms dörrar öppna för den som vill komma och ta farväl, dela minnen, blicka framåt, eller bara vara. Förtäring enligt Storms fikastandard kommer att finnas.

Missa inte heller vår pågående “Storm in Residence” på bottenvåningen av Niagara. Fram till den 7 december utforskar vi ett nytt rum och bjuder in alla att komma förbi och skapa tillsammans.

Kategorier
Event

FutureMakers Award


Välkommen till FutureMakers Award!

English information below.

Är du nyfiken på nya idéer och vill uppmuntra nästa generation av visionärer? Under FutureMakers Award belyser vi värdet av studenters idéer som har potential att göra skillnad för samhället och kommande generationer.

I stolt samarbete med Sparbanken Syds stiftelse hälsar Malmö universitet dig välkommen till finalen av universitetets nya idétävling FutureMakers Award.

Under FutureMakers Award presenteras briljanta idéer och visioner från Malmö universitets talangfulla studentfinalister. Dessa idéer har potentialen att forma framtiden och göra en positiv inverkan på samhället. Med 50 000 kr i prispotten är tävlingen såväl spännande, engagerande som underhållande.

Vi ser fram emot att uppmärksamma kreativiteten och potentialen i studenternas idéer tillsammans med dig.

Welcome to FutureMakers Award

Malmö University, in proud collaboration with the Sparbanken Syds Foundation, welcomes you to FutureMakers Award, the finale of our newly launched idea competition for students. An opportunity to engage with fresh perspectives and connect with future thinkers.

At the FutureMakers Award, Malmö University will showcase the brilliant ideas and visions of our talented student finalists. These ideas have the potential to shape the future and make a positive impact on society. With 50,000 SEK at stake, the competition is intense, and the ideas are bound to spark your interest.

We look forward to celebrating the creative spirit and the potential of ideas with you. Save your spot and register above.

Kategorier
Event

Breakfast Seminar


Breakfast Seminar at the University Library – Intellectual Property Rights

Welcome to a breakfast tailored for researchers and PhD Students, where we will explore the advantages of Mau University’s recently implemented IP policy.

During breakfast, we will discuss how the policy can benefit your research’s impact potential, navigate IP challenges in collaborative research and how you can take ownership of your own teaching materials. Furthermore, we will provide clarification about the policy’s distinctions for researchers, PhD students and students.

When: 1 December, 09.15-10.00
Where: University Library at Orkanen

Speaker: Henrik Wiebe, Legal Officer at Malmö University

In an effort to minimize food waste, we kindly request that you indicate whether you plan to join us for breakfast.

Kategorier
Event

Gravkaffe


Gravkaffe på Storm

See the information in English below.

Storms tid på Gäddan har nått sitt slut. Vi bjuder in för att samlas, minnas, utforska ovissheten tillsammans och bara finnas.

Välkomna på gravkaffe den 27 november. Mellan 11.00-15.00 står Storms dörrar öppna för den som vill komma och ta farväl, dela minnen, blicka framåt, eller bara vara. Förtäring enligt Storms fikastandard kommer att finnas.

Observera! Storm har inte dött, bara tryggheten av att veta sin plats under några månader. Som Karin Boye skrev: ”Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna djupet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra – svårt att vilja stanna och vilja falla”.

Lämnar er med dikten i sin helhet och en förhoppning om att vi ses på Storm.

Ja visst gör det ont Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer

och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger, klamrar sig vid kvisten, sväller, glider – tyngden drar dem neråt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna djupet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra – svårt att vilja stanna

och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper, Brister som i jubel trädets knoppar. Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar glömmer att de skrämdes av det nya glömmer att de ängslades för färden – känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit

som skapar världen.

Karin Boye

Storm’s time at Gäddan has come to an end.

Welcome to a memorial coffee gathering on 27 November. Between 11:00 AM and 3:00 PM, Storm’s doors will be open for those who wish to come and say goodbye, share memories, look ahead, or simply be present. Refreshments according to Storm’s fika standards will be provided.

Kategorier
Nyttiggörande

Lunchtime


Lunchtime Conversations: Come and Discuss Your Research

A man and a woman sitting at a table.

Given the role of academia in societal development, we at MaU Innovation are genuinely curious about the research conducted at Malmö University.

On 29 November and 8 December, we invite you, as a researcher or doctoral student at Malmö University, to join us for lunch on the 7th floor of Niagara. We would love to hear about your research goals, and recent discoveries, and share your thoughts on how your research can contribute to positive societal development.

A lunchtime conversation is a chance for knowledge sharing, exchanging experiences, reflection, and societal impact, which is valuable to all lunch guests.

The number of available spots is limited, so please RSVP via email to joa.falke@mau.se (please mention any food preferences or allergies if applicable).

Kategorier
Nyheter

Matilda Lindberg

Matilda Lindbergs forskningskommunikation har tagit henne till final i SGroup PhD Cup 2023

Matilda Lindbergs forskningspitchar har rönt stora framgångar genom åren. Hennes både betydelsefulla och nyskapande forskning belyser vikten av barns medskapande i idrott och hälsa. Forskningen visar på värdet i att tillåta barn utforska sitt eget inflytande genom kreativitet och fantasi, något hon själv också tagit fasta på i sin forskningskommunikation.

Med stöd från Mau innovation har Matildas senaste presentation om sin forskning nu nått finalen SGroup PhD Cup 2023, arrangerad av SGroup Universities Network.

Kategorier
Event

Jesper Eklöf

Get down to it with Jesper Eklöf

From a young age, Jesper has been drawn to a life of exciting challenges and adventures. Whether skateboarding, paragliding, mountaineering, or pushing the limits as an Ironman athlete, he’s always embraced the thrill of the unknown.

At the age of 60, Jesper continues to embark on new adventures. Recently, he returned from a two-month-long expedition, where he paddled around the Swedish coastline, showing that age is no barrier to exploration.

Jesper’s journey isn’t limited to physical feats; he’s also a dedicated entrepreneur. He manages his own headhunting company, blending his passion for business with his love for exploration.

His story is a testament to the power of curiosity, determination, and the willingness to step outside one’s comfort zone, whether it’s to explore the great outdoors, pursue business endeavours, or make a meaningful impact through sustainability and NGO initiatives.

Join us as Jesper shares his experiences and insights, inspiring us to embrace our own unique paths, no matter where they lead, and make a positive change in the world.