Co-designa en grupp

Att co-designa en grupp

Tid: 45 minuter
Resurser: Post-its, tuschpennor, whiteboard

Den här övningen uppmuntrar deltagarna att samarbeta för att utforma riktlinjer och regler för hur de tror att de kommer att arbeta bäst tillsammans – på ett öppet sätt som skapar positiva relationer.

I övningen används ett positivt tillvägagångssätt som hjälper deltagarna att identifiera vad team och grupper gör bra när de arbetar effektivt tillsammans. Varje person har möjlighet att spela en roll i skapandet av den miljö som hen vill lära sig och arbeta i. Gemensamt ansvar och ansvarsskyldighet skapar starka grupper och ett gemensamt ledarskap.

Källa: Övningen är hämtad från UNICEFs UPSHIFT Social Innovation Curriculum, Phase 1:

https://www.unicef.org/innovation/sites/unicef.org.innovation/files/2020-06/UPSHIFT%20PHASE%201%20-%20Social%20Innovation%20Skills.pdf