Teambuilding

Teambuilding

Tillit och motivation är viktiga delar av en samarbetsprocess. Att avsätta tid för aktiviteter som stärker samhörigheten i en grupp är därför en god investering, inte bara för gruppens välbefinnande utan även för den kreativa processen. Personer som känner sig trygga och motiverade kommer att engagera sig mer i processen och delta aktivt i de aktiviteter som ska genomföras.