Kategorier
Societal Impact Lab

Deltagare SIL


Möt forskarna i Societal Impact Lab 2024/2025

Under hösten 2024 inleds en ny fas i Malmö universitets forskningsengagemang genom etableringen av Societal Impact Lab. Det flervetenskapliga labbet samlar forskare från fem olika institutioner, vars forskningsresultat adresserar centrala samhällsutmaningar.

Labbet ska fungera som en katalysator för att utveckla och konkretisera forskningsresultat med målsättningen att omvandla dessa till hållbara och implementerbara metoder, processer och tjänster som kan integreras och tillämpas i samhället. Under perioden 2024/2025 kommer forskargruppen gå igenom en process av behovskartläggning, idéutveckling och reflektion med ambitionen att bidra till samhällets fortsatta utveckling och välfärd.