Framtidsscenario

Framtidsscenario

Tid: 30 minuter
Resurser: Tidningar, saxar, lim, A3-papper

En avslappnad och kreativ övning som skapar samsyn i gruppen – genom att lära sig vad andra gruppen tänker och tror om organisationens framtid.