Kategorier
Events Inspiration Utbildning

GDTI 26 april

Frukostsamtal: Entreprenöriellt lärande för engagemang och delaktighet

Vad händer när du som lärare låter dina elever utforska sina egna intressen, utifrån sina egna förutsättningar, som en del av sin utbildning? Den 26 april välkomnar vi Susanne Rayner och Josef Holmqvist från Sundsgymnasiet till Malmö universitet för att dela med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang i klassrummet och ökad delaktighet bland eleverna.

Välkommen att delta vid en frukost där vi diskuterar lärandemetoder som bygger på nyfikenhet, utforskande, problemlösning och kollaborativa arbetsformer. Metoder där lärprocessen och lärandet i sig är av lika vikt som att lära hur man lär tillsammans. Vi tar avstamp i ett utbildningskoncept som 88 av 128 gymnasieskolor i Skåne använder – Ung Företagsamhet (UF). Som gymnasielärare kommer du med stor sannolikhet att stöta på detta koncept under ditt yrkesverksamma liv. Välkommen att lära dig mer om vad entreprenöriellt lärande innebär, ställa frågor och inspireras.

Susanne Rayner

Susanne Rayner är en Malmö universitet alumn och är utbildad ekonomilärare för gymnasiet, genom en master i nationalekonomi och kandidat i marknadsföring. Hon har även en journalistutbildning från Skurups folkhögskola samt behörighet att undervisa i juridik på gymnasialnivå. För Susanne är entreprenörskap i undervisningen en väsentlig del i utvecklingen av elevers kompetenser och färdigheter.

Josef Holmqvist

Josef Holmqvist och är utbildad lärare i idrott och naturkunskap för högstadiet och gymnasiet samt nyutbildad rektor via det statliga rektorsprogrammet 2022. Josef arbetar som biträdande rektor på Sundsgymnasiet sedan 2017 och har förutom arbete inom skolans värld arbetat i ett norskt EdTech-bolag samt drivit ett eget företag. För mig är entreprenöriellt lärande en hörnsten i utbildningen och för elevernas utveckling, samt en förutsättning för att skapa trygga och kompetenta samhällsmedborgare.