Journalisterna

Journalisterna

Tid: 30-45 minuter
Gruppstorlek: 8+
Resurser: Papper med frågor, pennor, blädderblock, whiteboardpennor

En aktivitet som syftar till att inventera deltagarnas förväntningar, erfarenheter och frågor inom ett ämne.

Källa: Sensus metodbank www.sensus.se/metodbanken