Kategorier
Events

Kafferepet


Kafferepet – entreprenörskap i undervisningen

Människor som sitter och pratar i Storms kök

Under hösten bjuder Mau innovation in forskare och undervisande personal på Malmö universitet till diskussioner om entreprenörskap i undervisningen. Över en kopp kaffe tar vi del av inspirationsföreläsningar och delar erfarenheter, tips och idéer. Innehållet är dynamiskt och tas fram av deltagarna, med utgångspunkt i behov och nyfikenhet.

För anmälan, frågor eller inspel kring innehållet, kontakta Camilla Norberg Hansen.