Livbojen

Livbojen

Tid: 30 minuter
Resurser: En lista över saker att rädda, papper och penna

En övning som skapar samsyn i arbetsgruppen kring prioriteringar. Här ska gruppen tänka sig att den befinner sig på en båt som håller på att sjunka. Vilka saker ska de rädda?