Människobingo

Människobingo

Tid: ca 15 minuter
Resurser: Förtryckta bingobrickor och pennor

En aktivitet som får igång samtal mellan deltagarna och ger dem möjlighet att få veta lite mer om varandra.