Titta upp

Titta upp

Tid: 5-60 minuter
Gruppstorlek: 1+
Resurser per grupp: Tärningar

”Alla verkligt stora tankar föds genom att gå”
– Friedrich Nietzsche (1889)

Sambandet mellan promenader och ökad kreativitet har en lång historia och forskare vid Stanford har funnit att en persons kreativa kapacitet ökade med i genomsnitt 60 procent när hen promenerade i stället för att sitta*.

Aktiviteten går ut på att ta en promenad utan förutbestämd riktning. Genom att slå en tärning och följa dennes anvisningar får du se omgivningen med nya ögon. Aktiviteten kan utföras i uppstarten av ett projekt, innan en workshop eller när gruppen har fått slut på idéer. Aktiviteten går även minst lika bra att utföra individuellt.

* https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf
Källa: Hyper Islands toolbox: https://toolbox.hyperisland.com/walkabout