Tornet

Tornet

Tid: 40 minuter
Gruppstorlek: 10+
Resurser per grupp: Papper, tidningar, tejp och sax

Den här utmaningen fokuserar på samarbete och ger gruppen möjlighet att utveckla samarbetsfärdigheter i en riskfri och rolig miljö.

Utmaningen går ut på att deltagarna ska samarbeta för att bygga det högsta fristående tornet med hjälp av de resurser som tillhandahålls. Före aktiviteten behöver du förbereda likvärdiga resurs-kit till alla grupper.

Observera att det i denna övning finns punkter där vissa deltagare ombeds att blunda eller att inte använda sina händer. Använd ditt eget omdöme om det finns något som inte är lämpligt och kom gärna på egna begränsningar om du vill. Tanken med begränsningarna är att ni senare ska kunna diskutera hur vi beter oss när vi arbetar med personer som har olika förutsättningar.

Källa: Övningen är hämtad från UNICEFs UPSHIFT Social Innovation Curriculum, Phase 1:

https://www.unicef.org/innovation/sites/unicef.org.innovation/files/2020-06/UPSHIFT%20PHASE%201%20-%20Social%20Innovation%20Skills.pdf