Kategorier
Utbildning

Stormathon Intern


Stormathon Intern

En innovationsutvecklande workshop som ger studenter möjlighet att utveckla färdigheter inom kreativitet, problemlösningsförmåga och entreprenörskap. 

Bild på studenter som idégenererar under ett Stormathon Intern
Studenter från IDV-programmet idégenererar under ett Stormathon Intern VT2022.

Stormathon Intern syftar till att förbereda studenter inför kommande yrkesliv och att träna på att identifiera och finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar kopplade till deras kommande roller i arbetslivet. Fokus är problemlösningsförmåga – att förstå, formulera och lösa ett problem, att synliggöra egna styrkor och förmågor och att ge studenterna verktyg för att finna anpassningar till, och hitta nya vägar i, en föränderlig värld. 

Upplägget bygger på casemetodik där studenterna erbjuds en utmaning från en extern uppdragsgivare kopplad till deras kommande arbetsliv. Utmaningen presenteras i början av dagen och i slutet av dagen pitchar studenterna sina lösningar för uppdragsgivaren och en jury.

Studenter pitchar sina idéer under Stormathon HT2019

Under dagen leds studenterna genom en Design Thinking-process med fokus på problemkartläggning, behovsanalys, idégenerering, idéutveckling och presentationsteknik. Uppdragsgivaren såväl som Mau innovations och Drivhusets medarbetare är på plats under hela dagen för att svara på frågor och coacha studenterna genom processen. 

Stormathon Intern äger rum på Storm, det är kostnadsfritt och vi står för planering och genomförande – skräddarsytt efter behov och önskemål.

Undervisar du på Malmö universitet och är intresserad av att boka in en workshop för dina studenter?