Kategorier
Information

Vad händer med Storm


Vad händer med Storm?

Studenter som idégenererar på Storm

Storm öppnar upp för bokningar under september och oktober.

Höstterminen har dragit i gång och så även renoveringen av Gäddan. Några veckor in i renoveringen märker vi endast måttliga störningar och inget som hittills påverkat verksamheten på Storm. Vi öppnar därför upp för bokningar under september och oktober, med reservation för att störningsljud kan förekomma.

Vad händer sen?

Den 1 december lämnar Storm Gäddan. Med anledning av det stänger Storm i november för inventering och flytt. För närvarande ser det ut som att de nya lokalerna inte kommer att vara tillgängliga i december, vilket innebär att Storm sannolikt kommer att vara stängt ytterligare någon månad. I väntan på tillträde till nya lokaler på Universitetsholmen kommer vi som arbetar med Storm att fokusera på utvecklingen av den nya miljön samtidigt som vi fortsätter erbjuda metodstöd, samt stöd inom koncept- och processutveckling.

Önskar du information om de senaste uppdateringarna kring flytten, de nya lokalerna eller när bokningen öppnar igen? Registrera din mejladress via knappen nedan så håller vi dig uppdaterad.

Kategorier
Nyttiggörande

Praktikprogram 2023


Nytt samarbete skapar fler praktikplatser inom socialt entreprenörskap

Igår drog årets praktikprogram inom socialt entreprenörskap i gång. Praktiken riktar sig till Malmöungdomar i åldrarna 16–19 år och syftar till att stärka deras inneboende kraft att förändra och påverka till positiv samhällsförändring.

Studenter som idégenererar på Storm

Praktikprogrammet utvecklades inför sommaren 2022 av Malmö universitets medarbetare i samarbete med kunskapsalliansen Malmöungdomars väg till arbete och högre utbildning (Muvah) och Malmö stad. Denna sommar arrangeras praktikprogrammet av föreningen Hemmaplan i samarbete Minc och Malmö universitet.

Programmet bygger på den kunskap och de metoder som tagits fram och vidareutvecklats inom vår verksamhet på Malmö universitet. För oss är det viktigt att denna kunskap omvandlas till samhällsnytta och som ett led i detta har praktikprogrammet paketerats för att även kunna drivas av aktörer utanför akademin.

Jenny Levhag, projektledare vid Mau innovation

Samarbetet innebär att Hemmaplan står som arbetsgivare för både praktikanterna och de ungdomshandledare som har anställts, Minc tillgodoser praktikanterna med en kreativ arbetsplats samt ett entreprenöriellt sammanhang, och Malmö universitet ansvarar för innehållet i programmet.

Under den första veckan kommer praktikanterna, tillsammans med Ung i sommar-praktikanter från olika föreningar i Malmö, att delta i en utbildning som Hemmaplan arrangerar med fokus på självledarskap och civilsamhällesorganisationer. Malmö universitet bidrar under veckan genom att bjuda in alla praktikanter till en heldag på temat värderingar och drivkraft. På förmiddagen introduceras praktikanterna till socialt entreprenörskap under ledning av medarbetare från Mau innovation och Mötesplats Social Innovation (MSI), och på eftermiddagen leder Malmö universitets hedersdoktor Mariia Tyshchenko ett simuleringsspel som tagits fram inom hennes Peace Schools-projekt. Projektet riktar sig till barn, lärare, elever och ibland föräldrar och lokala myndigheter i syfte att kommunicera budskap om icke-våld och förebygga konflikter.

De tre efterföljande veckorna genomgår praktikanterna ett program inom socialt entreprenörskap där de introduceras för, och får arbeta med, metoder och verktyg som kan hjälpa dem i utvecklingen av sina egna idéer. Praktikanterna kommer bland annat ta del av inspiration från sociala entreprenörer i Malmö, samtidigt som de får utbildning och erfarenhet i att utveckla lösningar på vår tids samhällsutmaningar. De coachas i problemkartläggning, idéutveckling och pitchteknik från Malmö universitets innovationsrådgivare och ges ett sammanhang, nya kontakter, ett större nätverk och arbetslivserfarenhet som stärker deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden i framtiden.

Ungdomshandledare deltar i en workshop

Vi ser väldigt mycket fram emot årets praktikprogram och möjligheten att följa upp förra årets lyckade satsning. En dag hoppas vi att socialt entreprenörskap ska ses som ett lika självklart yrkesval som bibliotekarie, sjuksköterska eller lärare. För att uppnå det behöver vi ge ungdomarna resurser och utrymme att utforska sina egna styrkor samt stärka sitt självförtroende, vi är glada att kunna bidra till den möjligheten för årets 20 praktikanter.

Gloria-Karin López, projektledare vid Mötesplats Social Innovation.

Årets praktikprogram lägger, genom sitt samarbetsupplägg, över större ansvar på ungdomshandledarna. Med anledning av detta arrangerades en två-dagarsutbildning förra veckan på innovationsmiljön Storm, i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för ett givande praktikprogram för alla. Under utbildningen fick handledarna lära känna varandra, utveckla sitt samarbete och diskutera och reflektera över sina roller samt programmets upplägg. Handledarna fick även testa på såväl innovationsprocessen som några av de metoder och verktyg som praktikanterna kommer att arbeta med under sin praktik. Av årets fyra handledare studerar tre vid Malmö universitet och representerar tre olika fakulteter – Lärande och samhälle, Teknik och samhälle, och Kultur och samhälle.

Den 13 juli, 13.15-15.00, pitchar ungdomarna sina lösningar på samhällsutmaningar kopplade till aktivering av unga i Malmö och olika civilsamhällesorganisationer. Pitcheventet arrangeras på Malmö universitet med ett efterföljande mingel. För mer information om eventet eller för att anmäla dig, vänligen kontakta Gloria-Karin López.

Kategorier
Information

Glad sommar


Sommaren börjar gå mot sitt slut och så även Storms tid på Gäddan.

Material och verktyg i ett rum under renovering

Förutsättningarna kring ombyggnationen av Gäddan har förändrats och gör att Storms verksamhet ej går att bedriva som planerat under hösten. Detta innebär att många av höstens inbokade aktiviteter kommer att avbokas och att inga nya bokningar tas emot i väntan på tillträde till nya lokaler på Universitetsholmen. Under tiden kommer våra medarbetare att fokusera på utvecklingen av den nya miljön samtidigt som vi fortsätter att erbjuda metodstöd samt stöd inom koncept- och processutveckling.

Önskar du information om de senaste uppdateringarna kring flytten, de nya lokalerna eller när bokningen öppnar igen? Registrera din mejladress via länken nedan så håller vi dig uppdaterad.

Kategorier
Events Inspiration Utbildning

GDTI 26 april

Frukostsamtal: Entreprenöriellt lärande för engagemang och delaktighet

Vad händer när du som lärare låter dina elever utforska sina egna intressen, utifrån sina egna förutsättningar, som en del av sin utbildning? Den 26 april välkomnar vi Susanne Rayner och Josef Holmqvist från Sundsgymnasiet till Malmö universitet för att dela med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang i klassrummet och ökad delaktighet bland eleverna.

Välkommen att delta vid en frukost där vi diskuterar lärandemetoder som bygger på nyfikenhet, utforskande, problemlösning och kollaborativa arbetsformer. Metoder där lärprocessen och lärandet i sig är av lika vikt som att lära hur man lär tillsammans. Vi tar avstamp i ett utbildningskoncept som 88 av 128 gymnasieskolor i Skåne använder – Ung Företagsamhet (UF). Som gymnasielärare kommer du med stor sannolikhet att stöta på detta koncept under ditt yrkesverksamma liv. Välkommen att lära dig mer om vad entreprenöriellt lärande innebär, ställa frågor och inspireras.

Susanne Rayner

Susanne Rayner är en Malmö universitet alumn och är utbildad ekonomilärare för gymnasiet, genom en master i nationalekonomi och kandidat i marknadsföring. Hon har även en journalistutbildning från Skurups folkhögskola samt behörighet att undervisa i juridik på gymnasialnivå. För Susanne är entreprenörskap i undervisningen en väsentlig del i utvecklingen av elevers kompetenser och färdigheter.

Josef Holmqvist

Josef Holmqvist och är utbildad lärare i idrott och naturkunskap för högstadiet och gymnasiet samt nyutbildad rektor via det statliga rektorsprogrammet 2022. Josef arbetar som biträdande rektor på Sundsgymnasiet sedan 2017 och har förutom arbete inom skolans värld arbetat i ett norskt EdTech-bolag samt drivit ett eget företag. För mig är entreprenöriellt lärande en hörnsten i utbildningen och för elevernas utveckling, samt en förutsättning för att skapa trygga och kompetenta samhällsmedborgare.

Kategorier
Events

Kotada Yonus

Get down to it with Kotada Yonus

Picture of Kotada Yonus

Do you dream of creating something new? Whether it’s a project, startup, book, or club, it can be daunting to know where to begin. On 29 March Kotada Yonus joins Get down to it to share his framework for creating a Preferable Future and how to utilize Malmo city’s resources to achieve your goals.

Join us as he shares his own stories and insights on how to start something from scratch without breaking the bank. We will explore the key factors that can make or break your success and offer practical tips on how to take advantage of Malmo city’s resources. Together, we will cover what you need to know that is not typically covered in university programs, and what pitfalls to avoid along the way. Kotada will also share his personal story, including the unwise decisions he made, thinking they were the smartest decisions ever.

Where: Storm Innovation Hub, Gäddan
When: 09.00-10.30

Kategorier
Events Inspiration

Open Pitch


Open Pitch at Storm!

Picture of people in an audience

On 22 February we are turning Storm into a Speakers’ Corner and invite everyone with an idea, project, or thought to come practice their pitching skills. 

Open Pitch is an interactive event, structured in a way that provides new perspectives to the person on stage and the audience. For the speaker, it is an opportunity to receive valuable feedback from an audience of individuals with different backgrounds and competencies. The aim is to build a friendly environment to enable improvements to both ideas and pitching techniques. For the audience, it is a chance to get inspired and practice how to give constructive feedback. 

Storm’s Open Pitch is part of February’s coworking day for students. Before lunch, Mau innovation’s advisors and Drivhusets coaches will be on-site to support you with your pitch preparations. After lunch, it is time to pitch!

Time for Open Pitch: 13.00-15.00

Kategorier
Events

Mariia Tyshchenko


Mariia Tyshchenko visits Storm

Picture of Mariia Tyshchenko

On 22 February, Mariia Tyshchenko, Executive Director at NGO Poruch, will visit our coworking for students to discuss the power of action. Seeing herself as an activist, Mariia has channelled her convictions into tireless work for human rights, equality, and peace in her homeland Ukraine. She will share her story and work during her talk, focusing on the relationship between research, people, and systems.

About Mariia
Maria Tyshenko is a university researcher, honorary doctor at Malmö University and executive director at the NGO Poruch. Through Poruch, which stands for “ready to help”, Mariia Tyshchenko has set up around 200 projects, mostly focusing on gender policy and young people or people with disabilities in Ukraine. Her projects are grounded in human rights and are run in collaboration with local actors and international partners. Of current interest are the projects in Donetsk and Luhansk: Supporting Recovery and Sustainable Solutions for Internally Displaced Persons and Inspiring peace in Ukraine: Development of children and youth through nonviolence. The latter ran until the outbreak of war. She is also working on a scientific project in RUCARR: The Politics of Gender Inclusion of Internal and External Ukrainian Refugees in the Context of the War.

Kategorier
Events

Imagine Summit


Imagine Summit 2023

Bild på människor som minglar på Malmö universitet

Den 8 mars välkomnar vi dig, som på ett eller annat sätt medverkat till att bygga broar mellan studenter, näringsliv och organisationer de senaste tre åren, till en heldagskonferens på plats i Kristianstad.

Med hjälp av samarbets- och idéutvecklingsmetoder, som utvecklats framgångsrikt inom projektet Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft (FEA), bjuder vi in till en interaktiv konferens med fokus på att hitta nya vägar för att ta oss an framtidens unga arbetskraftsutmaningar tillsammans.  

Under dagen varvas resultat och goda exempel från FEA-projektet med inspiration, nätverkande och samskapande idéutveckling kring de utmaningar vi står inför. Konferensen är kostnadsfri och inga förberedelser krävs.

Kategorier
Inspiration

Cohabit

Pre-loved furniture finds new love through rental service

Sweden is one of the best countries in the world when it comes to recycling waste. At the same time, consumption is increasing, and more waste is produced. To recycle is, therefore, not enough. Instead, we need to reduce our consumption and minimize the amount of waste we produce.

To minimize recourse use, former Malmö University students Vaishnavi Srinivasan, Max Pangerl and Jed Manguera, co-founded Cohabit – a circular furniture rental service. The service is a social enterprise that prolongs the life of discarded but significant pieces of furniture while offering a sustainable, affordable, and flexible furnishing solution to students moving to the south of Sweden.

Co-founders of Cohabit, Jed Manguera, Vaishnavi Srinivasan, Max Pangerl.

The idea was born when Vaishnavi came to Sweden and decided to furnish her apartment in six weeks, only with secondhand furnishers. A lot of work had to be put into it and she felt that there must be an easier way. That is when she got the idea of a circular furniture rental service, focusing primarily on international students.

Sweden is extremely sustainability oriented, and it occurred to me how strange it is that there is no rental alternative for household furnitures in Sweden. My teacher told me about the Leapfrogs scholarship, that gives Malmö University students the opportunity to explore and develop an idea during the summer. I decided to submit my idea about a circular rental service for leapfrogs and see what happens. I realized that I did not know how big the market was or how big the need was for a circular furniture rental service, so I applied for the scholarship hoping I would get a chance to explore it further.

Vaishnavi Srinivasan, co-founder of Cohabit

While waiting for the jury’s decision Vaishnavi started to talk about the idea with her classmates in the master’s programme, Leadership for Sustainability. Together with her classmates Jed and Max, she decided to explore it further as a school project.

The project got a lot of good feedback, and their classmates’ feedback helped them develop their idea further. However, they had still not conducted proper market research and they did not really know whether there was a real problem that affected more than themselves and their classmates. During spring they found out that Vaishnavi got awarded the Leapfrogs scholarship and they decided to use the Leapfrog scholarship together as a team.

Without the scholarship we probably would have settled with what we knew from our school project but being awarded Leapfrogs made it possible for us to conduct market research which validated the problem

Vaishnavi Srinivasan, co-founder of Cohabit

The result of the market research motivated the team to create their first pilot and test the idea. The pilot was rolled out successfully in August 2022 with 23 subscribers.

Essentially, we wanted to reach more customers but in the process of building the capacity to serve the needs of our subscribers, both when it comes to storage space, transport, and administration, we realized that we could not accommodate the needs of more than that.

Max Pangerl, co-founder of Cohabit
Picture of student apartment furnished by Cohabit.

At that point, the team did not have proper storage space and Vaishnavis’ apartment was filling up quickly with the secondhand furniture they collected for free from all around Skåne. The summer ended up being an intense learning journey for the team. They needed to figure out how to do their inventory, how to set up a basic warehousing system, and how to transport the furniture, while at the same time working on their marketing strategy.

However, Leapfrogs offered them a lot o support and during the summer the team got access to a networking portal for all students being awarded the scholarship and they attended the workshops provided by Leapfrogs. They also received coaching from Malmö University’s innovation advisers and Drivhuset coaches. 

Through the Leapfrogs programme, we got into this network of students, innovation advisors and supporters. They referred us to new connections and people interested in the idea, from which a lot of opportunities came.

Jed Manguera, co-founder of Cohabit

One year after Vaishnavi applied for the Leapfrogs scholarship, Cohabit is in the process of rolling out its second pilot. Their goal is to collaborate with housing agencies and make a bigger pilot between January and June, so that by August 2023 they will have the capacity to meet the furniture needs of the international students coming to the south of Sweden.

Reflecting on the whole Leapfrogs experience I feel that it really made a difference for me personally. It gave me a reason to put the time and effort into it because it was not a monetary investment that I was making myself. As a student, I do not have the capacity to put that money into an idea at a stage where it is still untested. The scholarship gave us the opportunity to test the idea knowing that it is okay if it does not work. It is a huge safety net, and that’s not something that a lot of entrepreneurs get.

Vaishnavi Srinivasan, co-founder of Cohabit

Do you have an idea or a project that you wish to explore further during the summer of 2023? Apply for this year’s Leapfrogs scholarship!

Kategorier
Events

Get down to it with Lena Staafgård


Get down to it with Lena Staafgård

Picture of Lena Staafgård

On 13 December Lena Staafgård, Chief Operating Officer at Better Cotton, will join Get down to it to talk about her experience of creating systems change within the cotton sector – a deeply conservative sector with a poor social and environmental track record. Lena will talk about how you create change in a sector that lacks transparency and trust and how she has navigated the corridors of power, largely filled with the archetypal figure of power – the middle-aged, white man.

About Lena
As a not-yet-middle-aged woman, Lena Staafgård joined Better Cotton in 2010, when it was a small start-up organisation aiming to transform the entire cotton sector. With no prior experience in either cotton or agriculture or commodity markets, the journey since has certainly not been straight, nor always easy. Today, Lena is the Chief Operating Officer at Better Cotton, the world’s largest cotton sustainability initiative. With close to 200 staff members in just under ten countries worldwide, Better Cotton promotes sustainable agriculture and engages global supply chains through sourcing and investing in farm-level support programmes.